JAMNA 09-11.02.2018

III ZIMOWE MANEWRY GRUP POSZUKIWAWCZYCH JAMNA 09-11.02.2018